Forskning
 

Statistisk inferens


Forskningen präglas i stor utsträckning av de problemställningar som är och förväntas bli typiska vid skogsfakulteten. Detta innebär en fokusering på spatial statistik i kombination med utveckling av allmän inferensteori samt samplingmetoder. Det är nödvändigt att utveckla metoder för mer komplicerade men samtidigt mer realistiska modeller; situationer när standardmetoder bör undvikas och ersättas med mer adekvata metoder. Exempelvis behöver metoder utvecklas för icke-stationära modeller i tid och rum. Klassificering i bildanalys med hjälp av wavelet-transformationen samt kvalitetsbedömnig av tematiska kartor med hjälp av avancerade resampling-metoder är två sådana exempel. Andra viktiga forskningsområden är allmänna skattningsmetoder, som fungerar även i sitauationer när de klassiska metoderna misslyckas, samt närmaste-granne tekniker applicerade på ett flertal olika tillämpningsområden.