2018-07-23 In English  
Biostochastics SLU
         
 


Biostokastikum är en SLU-övergripande centrumbildning inom områdena statistik och matematik. De metoder och modeller som utvecklas och används inom Biostokastikum är användbara inom SLU:s samtliga ansvarsområden (se bildspelet). Websidorna är för närvarande under uppdatering för att anpassas till Biostokastikums reviderade organisation och uppdrag från 2011.
 

Aktuellt arkiv »SLU, 901 83 Umeå • Tel 090-786 84 68
E-post Biostochastics@slu.se