2018-07-23 In English  
Biostochastics SLU
         
  Konsultation

Vi bedriver matematisk och statistisk konsultverksamhet, som i vissa fall kräver utveckling av ny teori.SLU, 901 83 Umeå • Tel 090-786 84 68
E-post Biostochastics@slu.se