2018-06-25 In English  
Biostochastics SLU
         
  Om ossMålsättning

  • Verka för att den vetenskapliga utvecklingen inom det egna ämnesområdet stimuleras samt värna om forskningens kvalitet inom både grundläggande och tillämpad forskning
  • Bedriva forskning och metodutveckling inom ämnesområdet
  • Stärka kontaktytorna och dialogen mellan forskare inom och utanför SLU
  • Starta en forskarskola med syfte att utveckla och genomföra forskarutbildningskurser, seminarier, symposier samt att utbilda forskarstuderande med anknytning till ämnesområdet
  • Medverka i större gemensamma tvär- och mångvetenskapliga forskningsprojekt
  • Svara för statistisk och matematisk konsultation till SLU:s forskare och forskarstuderande
  • Se till att området får en starkare ställning nationellt och internationellt
Externa utvärderingar

Internationella utvärderingar, 2007: Prof. Dieter R. Pelz och Prof. Dmitrii Silvestrov

Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska universitet och högskolor, Högskoleverket 2002: om SLU och hela dokumentetOrganisation

Styrgrupp:

Tomas Lundmark (Ordförande), Dekanus, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU, Umeå

Lotta Berg, Vice Dekanus, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Skara

Jan-Eric Englund, lektor, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU, Alnarp

Stig Larsson, Prodekanus, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU, Uppsala

Ledamot utsedd av SLUSSFöreståndare: Jan-Eric EnglundPersonal (under uppdatering)

namn titel e-postadress telefon anmärkning
Razaw Al-Sarraj Universitetsajunkt Razaw.Al-Sarraj@slu.se 018-67 18 02 2002-
Yuri Belyaev Prof emeritus yuri.belyaev@slu.se 090-786 8200 2002-
Sara de Luna Professor sara.deluna@slu.se 090-786 8136 2011-
Magnus Ekström Docent magnus.ekstrom@slu.se 090-786 8507 2002-
Johannes Forkman Universitetslektor, PhD Johannes.Forkman@slu.se 018-67 14 10 2003-
Kristi Kuljus Forskare Kristi.Kuljus@slu.se 090-786 81 74 2009-
Kristina Lundquist Doktorand - - 2008-2011
Pia Löthgren Doktorand pia.lothgren@slu.se 090-786 84 78 2005-
Anders Muszta Forskarassistent anders.muszta@slu.se 090-786 82 78 2009-
Kerstin Nordström Forskare kerstin.nordstrom@slu.se - 2003-, deltid
Hans Olofsson Forskare hans.olofsson@w.lst.se 023-81 242 2004-2006, deltid
Bo Ranneby Professor bo.ranneby@slu.se 090-786 82 36 2002-
Alex Teterukovskiy Forskare alex.t@if.se 070-374 7926 2002 - 2008
Yingfu Xie Forskare yingfu.xie@scb.se - 2002-2009
Yang Xing Doktorand yang.xing@math.lth.se - 2008-2009
Jun Yu Professor jun.yu@slu.se 090-786 8468 2002-
Gästforskare (2004-)

S. Rao Jammalamadaka, Professor, Department of Statistics and Applied Probability, University of California at Santa Barbara, USA. Oktober 2004, September 2008

Siarhei Minkevich, Doctor of Science, Belarusian State Technological University, Vitryssland. Januari - juli 2004.

Juha Heikkinen, Ph.D., Finnish Forest Research Institute and University of Helsinki, Department of Mathematics and Statistics. Februari 2005.

Ali Mahdavi, Inst. för skoglig biometri, Freiburg universitet, Tyskland, maj 2005.

Saeid Amiri, Inst. för Biostatistik, Medicinsk universitet i Hamadan, Iran, september-december 2006.

Aila Särkkä, Docent, Stokastiskt centrum, Chalmers tekniska högskola, januari och november 2007.

Bimal Sinha, Professor, Inst. för matematik och statistik, University of Maryland, Baltimore County, USA, 2004

Thomas Mathew, Professor, Inst. för matematik och statistik, University of Maryland, Baltimore County, USA

Hannu Oja, Professor, Tampere School of Public Health, University of Tampere, Finland

Tõnu Kollo, Professor, Institute of Mathematical Statistics, University of Tartu, Estland

Tatjana Nahtman, Forskare, Institute of Mathematical Statistics, University of Tartu, Estland

Siegfried Kropf, Docent, Institutet för biometri och medicinsk informatik, University of Magdeburg, Tyskland

Augustyn Markiewicz, Professor, Department of Mathematical and Statistical Methods, The August Cieszkowski Agricultural Univerisity of PoznaD, Polen

Ping He, Hong Kong Baptist University. November, 2004

Bikas K. Sinha, Professor, Math-Stat Division, Indian Statistical Institute, Indien. 2004

Victoria Litvinova, St. Petersburg State University, Ryssland. Oktober, 2005

Vadim Abbakoumov, St. Petersburg State University, Ryssland. Januari, 2006

Anna Tshirina, St. Petersburg State University, Russland. Maj, 2006

Zhengguo Ding, Professor, Vice-president, China University of Geosciences, Wuhan, Kina. juni 2007.

Dinghua Huang, Professor, Research Center for Space Science and Technology, China University of Geosciences, Wuhan, Kina, juni 2007; juli-september 2008.

Long Xiao, Professor, Research Center for Space Science and Technology, China University of Geosciences, Wuhan, Kina, juni 2007.

Zongwu Cai, Professor, Department of Mathematics & Statistics and Department of Economics, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, NC 28223, USA; Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University, China, november 2007.

Dmitrii Silvestrov, Professor, Insitutionen för matematik och fysik, Mälardalens högskola, november 2007.

Lixing Yang, Professor, Research Center for Space Science and Technology, China University of Geosciences, Wuhan, Kina, juli-september 2008.

Zhengyan Lin, Professor, Institute of Statistics, Zhejiang University, Hangzhou, Kina, augusti-september 2008.

Kristi Kuljus, PhD, Matematiska institutionen, Uppsala universitet. November 2008, Februari 2009.Kontakta

Om du vill komma i kontakt med Biostokastikum kan du skicka e-post till biostochastics@slu.se

SLU, 901 83 Umeå • Tel 090-786 84 68
E-post Biostochastics@slu.se