2018-06-25 In English  
Biostochastics SLU
         
  Utbildning

Allmän utbildningsinformation hittar du på http://www.slu.se/?ID=2


Grundutbildning

  Presentation

  Grundutbildningskurser i Umeå
 • Matematisk statistik 7 hp
 • Matematisk statistik 7,5 hp (ges i masterprogram - Miljöövervakning
 • Multivariat dataanalys 7,5 hp
 • Regressionsanalys 7,5 hp
 • Spatial statistik 7,5 hp
 • Tidsserieanalys 7,5 hp

 •  
  Forskarutbildning

    Studieplan för forskarutbildningsämne Matematisk statistik

    Analys av tillväxtkurvor
  Kursen hölls VT 2005 av Jemila Seid Hamid och Dietrich von Rosen

    Doktorandkurser
 • Analys av överlevnadsdata
 • Bootstrap metoder med tillämpningar
 • Jackknife och Bootstrap med tillämpningar
 • Matematik
 • Multivariat dataanalys
 • Spatial statistik
 • Statistisk digital signalbehandling
 • Statistiska metoder i bioinformatik I
 • Tillämpad logistisk regression
 • Tidsserieanalys
 • Wavelet och signalbehandling

 •  
  Nordisk sommarskola 2004

    Pattern recognition in high dimensional data and complex structures
  Sommarskolan äger rum från den 6 juni till 18 juni 2004, i SLU Umeå. Organiserad av Biostokastikum i SLU och finansierad av NOVA universitet och NorFA.

    Bilder

   
  Nordisk Sommarskola 2008

    Bootstrap metoder med tillämpningar
  Sommarskolan äger rum från den 16 juni till 27 juni 2008, i SLU Umeå. Organiserad av Biostokastikum i SLU och finansierad av NOVA universitets netverk.

    Bilder

     SLU, 901 83 Umeå • Tel 090-786 84 68
  E-post Biostochastics@slu.se